Krist Kralj

SIN BOŽJI

Isus stoji pred sucem. Ne bilo kakvim, stoji pred namjesnikom najmoćnijeg vladara onog vrernena. Ne tereti ga bilo kakav prijestup, tereti ga jedan od najtežih prijestupa: pravi se kraljem.
Je li Isus zaista ugrožavao rimsku vlast? Čujrno namjesnika dotične pokrajine koji ispituje Isusa: "Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni". Dakle, Isusovu smrt tražili su njegovi sunarodnjaci. Oni su bili ugroženi. Zašto?
Sva židovska prošlost temeljila se na Abraharnu - a Isus je govorio da je stariji od Abrahama. Židovi se zaklinju Mojsijem i prorocima - a Isus se usudio dopunjavati Mojsija i proroke. Hram i sve što je s njimne bilo povezano držali su svojorn svetinjom i nedodirljivim mjestom - a Isus se drznuo izgoniti prodavače iz hrama. Subota je bio dan počinka, koji je služio isključivo Jahvi - a Isus je sebe proglasio gospodarem subote. Ži-dovi su očekivali Mesiju - a Isus imje dao do znanja da je on taj Mesija.
Sve ih je to silno uznerniravalo, pa ipak bi sve to možda nekako pod-nijeli. Ali svojim potvrdnim odgovorom pred Velikim vijećem na pitanje je li on Sin Bozji prevršio je svaku mjeru. Najviše sudište židovskog naroda donijelo je presudu: "Smrt je zaslužio!"
Isusa su, dakle, njegovi sunarodnjaci predali poganima zato što je sebe proglasio Sinom Božjim. S tom je istinom živio, s tom je istinom svjesno pošao u smrt. Ta je istina bit i ternelj naše vjere. Na njoj je utemeljeno sve ostalo. Isus je mogao uskrsnuti od mrtvih samo zato jer je Bog i čovjek, samo zato mogli smo po njemu zadobiti oproštenje grijeha, samo zato možerno blagovati njegovo tijelo i krv, samo zato mogao nam je obećati vječni zivot. Samo u svjetlu te vjere moguće je shvatiti junaštvo krsćan-skih mučenika, moguće je proturnačiti revnost navjestitelja evanđelja, razurnljiva je ljubav dobročinitelja, opravdano je odricanje pustinjaka i velikih rnolitelja.
Kad Isus ne bi bio Sin Božji, bio bi najveći lažljivac, bogohulnik i varalica u povijesti čovječanstva. Zavrijedio bi stoput goru kaznu od one koju mu je dosudio rimski upravitelj. A ako je Isus Božji sin, onda je uistinu naš Kralj. Zavrijeđuje stoput veću ljubav od one koju mu iskazujemo.

Svetkovinu Krista Kralja je godine 1925. godine uveo u kalendar opće Crkve papa Pio XI., a vanjski povod za to bila je proslava 1600. godišnjice prvog općeg sabora održanog u Niceji, godine 325. Puno ime blagdana je "Svetkovina Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja".Crkvene takse

Sveta misa 50 Kn
Sprovod 300 Kn
Vjenčanje 300 Kn
Krsni list 30 Kn
Kancelarijske potvrde 10 Kn

Darovatelji za crkvu za 2006. god -HVALA VAM

IGREC ANICA STRUGA 85 200
MARKOVČIĆ STJEPAN SV ĐURĐ SELNA 14 200
JAGIĆ MARIJA SESVETE BR RADIĆ 16 200
KOVAČEK KREŠIMIR SV ĐURĐ DRAVSK 22 200
FIŠTREK JAKOV OBRANKOVEC 6 400
PREMEC DRAGICA SESVETE M GUBEC 35 150
JUG JOSIP LUKA 85 200
JAGIĆ IVANKA LUKA 93 200
PETAK IVAN OBRANKOVEC 11 200
KOVAČEK ZVONKO SESVETE M GUPCA 6 200
VAĐUNEC JOSIP SESVETE VINOGRA 13 200
ŠTABI IVAN SESVETE BR RADIĆ 22 200
VALJAK DRAGICA SESVETE M GUPCA 7 100
KOVAČIĆ JADRANKA SV ĐURĐ CVJETNA 6 100
BLAŽIN MARIJAN HRŽENICA PRELOŠK 8 200
HOJNIK IVAN SV ĐURĐ CVJETNA 19 150
PRELOG ZLATKO STRUGA 45 A 100

Kršteni

Erik Josip Zadravec r.2006. sin Maria i Ane Zadravec iz Sv. Đurđa Selna 11
Leon Pokos r.2006. sin Tomislava i Martine iz Sesveta M Gupca 53


Vjenčanja


Mario Zadravec r.1984 iz Hrastovskog i Ana Mikulić r.1988. iz Sv. Đurđa Selna 11.


Umrli

Ruža Šmer r.1919 iz Prilesa 64.
Pokopana je u Sv Đurđ.
Hvala joj na svemu što je činila za dobrobit župne zajednice, uvijek crkveno raspjevana, svakodnevno na sv. Misi, prisustvovala je raznim pobožnostima i aktivna u raznim poslovima na razini župe . Hvala
Slavica Turek r.1931. iz Struge gdje je i pokopana


Raspored Svetih Misa

U 28.11. Sosten, Držislav Rodrugez 7.30+Orlović Mona Ignac Kata
S 29.11. Svjetlana 7.30+Stanko Ladislav, Butina Franca Franjo, Stanko Đuro Kata
Č 30.11. Sv. Andrija apo. 7.30+Stančin Andrija Milka, Sabol Doroteja Ivan
P 01.12. Natalija 7.30+Josip Pavao Štefanija Sermek, Josip Marija Kirić
S 02.12. Sv. Katarina Al Habakuk prorok
N 03.12. 1. NEDJELJA DOŠAŠĆA 8.00+ pro populo
9.30 Struga +Marčec Franc i ob. Funtek Tuksor Pepelko Štabi
11.00+ Mijo Pavla Stančin