Ministranti1. ŠTO ZNAČI RIJEČ «MINISTRANT»?


-Riječ «ministrant» dolazi od latinske riječi «ministrare» što znači služiti. Ministrant služi svećeniku, a samim time i Bogu.

2. TKO JE ZAŠTITNIK MINISTRANATA?


-Zaštitnik ministranata je sv. Tarzicije, zato što je svoj život položio za Krista noseći Sv. Pričest kršćanima u zatvoru.

3. MOLITVA PRIJE SVETE MISE?


-Bože, ti divnim redom dijeliš službe anđelima. Daj da i ja kod ove Svete Mise služim tvom žrtveniku poput anđela: radosno, pobožno i pažljivo. Svi sveci i svetice Božje, a posebno sveti ministranti molite za mene.

4. MOLITVA POSLIJE SVETE MISE?


-Isuse, blagoslovi mene i sve moje prijatelje ministrante. Pobudi u nama i u mnogim dječacima klicu duhovnog zvanja. Ako pak mene zoveš, daj mi snage da ti kažem: «Evo me»!

5. KAKO SE MINISTRANT VLADA U CRKVI?


-Ministrant ide u crkvu uredno odjeven. U crkvu ulazi 10 do 15 minuta prije mise. Pobožno uzme blagoslovljenu vodu, stavi na sebe znak križa i poklekne se okrenut prema Svetohraništu. Nakon kratke molitve kroz crkvu ide polako i ozbiljno.

6.KAKO SE MINISTRANT VLADA U SAKRISTIJI?


-U sakristiji koja je dio crkve govori se tiho i samo ono što je najpotrebnije. Odrede se dužnosti za vrijeme mise i prije mise se izmoli ministrantska molitva.


ministranti sa župnikom u župnoj crkvi