Ludbreški dekanatŽupe, raspored proštenja i klečanjaŽUPA

PROŠTENJE

KLEČANJE

RASINJA
Damir Tito Šmintić

Našašće Sv. Križa
3.5.

26.4.

VELIKI BUKOVEC
Pavao Mesarić

Sv. Franjo Asiški
4.10.

8.9.

KUZMINEC
Igor Radašić

Sv. Kuzma i Damjan
26.9.

20.1.

IMBRIOVEC
Igor Radašić

Sv. Emerik
5.11.

11.3.

LEGRAD
Silvio Košćak

Presveto Trojstvo

9.12.

ĐELEKOVEC
Silvio Košćak

Velika Gospa
15.8.

19.5.

LUDBREG
Josip Đurkan
Petar Krašek

Presveto Trojstvo
Sveta Nedjelja

16.3.

SVETI ĐURĐ
Ivan Žmegač

Sveti Juraj
23.4.

18.5.

MARTIJANEC
Leon Lozančić

Sveti Martin
11.11.

25.1