Župnik vlč. Vlado BorakRođen sam 5.4.1966. od oca Stjepana i majke Marije. Djetinjstvo sam proveo u Križovljanu Radovečkom.

Osmogodišnju školu sam završio u Cestici. Nakon toga na Šalati, u Zagrebu završio sam srednju školu, da bi godine 1993. završivši Teološki fakultet u Zagrebu bio zaređen za svećenika.

Službu kapelana vršio sam u Karlovcu - Dubovac, u Nacionalnom Svetištu sv. Josipa (1993-1999).
Nakon toga od 1999. -2004. vršio sam službu župnika u župi Cirkvena. (Zagr. Nadb.)

Po dekretu VARAŽDINSKOG BISKUPA Marka Culeja povjerena mi je briga i skrb za Vas dragi vjernici i za ovu župu.

Uzalud se muče graditelji ako Gospodin ne gradi….
Pa neka dragi Bog blagoslovi naš zajednički napor